Tajemniczy klient - cel badania

Czemu służą badania typu Tajemniczy Klient?

Celem badania Mystery Shoping jest uzyskanie informacji o jakości obsługi klienta. Zostają pozyskane dane o poziomie satysfakcji osób korzystających z usług firmy. Posiadając te informacje można doskonalić standardy obsługi, uzyskując wyższy pozim zaspokojenia potrzeb klienta.

Dzięki temu kształtowany jest wizerunek marki. Przekłada się to na stosunek klientów do firmy i ich wyborów, co do dalszego korzystania z usług oraz rekomendowania innym działalności firmy.
Efektem przeprowadzonych badań typu Tajemniczy Klient, może być opracowanie szkoleń dla pracowników, mających nauczyć bardziej efektywnego obsługiwania interesantów.

Ostatecznym celem metody Mystery Shopping jest wzrost sprzedaży poprzez zwięszenie zadowolenia klienta.
Pełna oferta na sales-force.pl

Zapraszamy do kontaktu

tel. 66 101 66 66 tel. 58 380 00 01 e-mail biuro@sales-force.plBadanie „tajemniczy klient” (mystery shopper) pozwoli:
 • poznać obiektywną opinię klientów o Twoich usługach i produktach,
 • poznać słabe strony obsługi klienta w Twojej firmie,
 • poznać możliwości poprawy relacji z klientem,
 • zwiększyć ilość klientów powracających do Twojej firmy,
 • zoptymalizować wartość sprzedaży.

W ramach badań zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę audytorów,
 • przygotowanie scenariuszy badań w oparciu o wyznaczone cele badań,
 • dotarcie do wszystkich placówek niezależnie od położenia,
 • szkolenie audytorów pod kątem przyjętych do realizacji badań,
 • przygotowanie raportów końcowych z wnioskami i rekomendacjami,
 • pomoc przy wdrażaniu zmian.