Tajemniczy klient - etyka badań

Badania Mystery Shopping nie powinny być wymierzone w pracowników. Wyniki obserwacji nie mogą być oparte na jednostkowych badaniach, ale na analizie całego materiału badawczego uzyskanego w czasie audytów.

Badania nie mają zaszkodzić poszczególnym osobom personelu. Przeciwnie mają służyć rozwojowi pracowników poprzez wyeliminowanie słabych stron, a także (jeśli to konieczne) poprzez poprawę warunków pracy.
Pełna oferta na sales-force.pl

Zapraszamy do kontaktu

tel. 66 101 66 66 tel. 58 380 00 01 e-mail biuro@sales-force.plBadanie „tajemniczy klient” (mystery shopper) pozwoli:
 • poznać obiektywną opinię klientów o Twoich usługach i produktach,
 • poznać słabe strony obsługi klienta w Twojej firmie,
 • poznać możliwości poprawy relacji z klientem,
 • zwiększyć ilość klientów powracających do Twojej firmy,
 • zoptymalizować wartość sprzedaży.

W ramach badań zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę audytorów,
 • przygotowanie scenariuszy badań w oparciu o wyznaczone cele badań,
 • dotarcie do wszystkich placówek niezależnie od położenia,
 • szkolenie audytorów pod kątem przyjętych do realizacji badań,
 • przygotowanie raportów końcowych z wnioskami i rekomendacjami,
 • pomoc przy wdrażaniu zmian.